Profil Pejabat DPMG

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh

Nama                                    : Ir. Muhammad Syaifuddin Ambia, ST.MT

NIP                                        : 197410102006041003

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina Tk. I  (IV/b)

 

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh

Nama                                    : Asnawi, SH

NIP                                        :  196612311998031025

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina Tk. I  (IV/b)

 

3. Kepala Bidang Pemerintahan Gampong

Nama                                    : Drs. Azhari Aiga Putra

NIP                                        : 196910221990031002

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina Tk I. (IV/b)

 

4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Nama                                    : Sarwati, S.Sos

NIP                                        : 19670821 1986032001

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina (IV/a)

 

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama

Nama                                    : Fakrul Razi, ST., MM

NIP                                        : 198108172006041026

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina (IV/a)

 

6. Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Aset

Nama                                    : Rekawani, SE, MM

NIP                                        :  198111172007012002

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata (III/c)

 

7. Pejabat Fungsional Khusus

a.     Emalita, SE (Perencana Ahli Muda)

NIP                                        :  197804142006042005

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata (III/c)

b.     Mustawati, SE.MM (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        : 197206071997032002

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina (IV/a)

c.      Abdul Hadi, S.STP. M.Si (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        : 19820527200101002

Pangkat (Ruang /gol.)    : Pembina (IV/a)

d.      Wiwik Fakrini, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        :  196902101990112001

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata Tk. I (III/d)

e.      Mardiani, SE ( (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        :  1967103031999032006

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata Tk. I (III/d)

f.      Arliadi, SP (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        :  1967202091997031004

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata Tk. I (III/d)

g.     Nanda Rizki Syahputra, S.IP, M.BusEc (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

NIP                                        :  198712202007011001

Pangkat (Ruang /gol.)    : Penata Tk. I (III/d)

 

update : 21-05-2024